/>
Vreau demo

"*" indicates required fields

* campuri obligatorii
Bifeaza doar daca esti student
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Cere oferta

"*" indicates required fields

* campuri obligatorii
Prin completarea formularului, iti dai acordul sa fii contactat de un consultant NextUp.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

"*" indicates required fields

* campuri obligatorii
Prin completarea formularului, iti dai acordul sa fii contactat de un consultant NextUp.

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields

Max. file size: 1 GB.
Max. file size: 1 GB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

"*" indicates required fields

Max. file size: 1 GB.
Max. file size: 1 GB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Cere oferta

"*" indicates required fields

* campuri obligatorii
Prin completarea formularului, iti dai acordul sa fii contactat de un consultant NextUp.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Termeni si conditii generale de licenta

NextUp » Termeni si conditii generale de licenta

IMPORTANT. CITITI CU ATENTIE!

Prezentul Acord de Licenta (denumit in continuare „Acordul”) reprezinta un contract incheiat intre dumneavoastra (individual sau ca entitate singulara) si NEXTUP MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L. (denumita in continuare NextyUp) pentru Aplicatia/Aplicatiile NextUp. 

Prin instalarea sau utilizarea in orice mod a Aplicatiei, sunteti de acord cu termenii si conditiile prezentului Acord. 

Daca nu sunteti de acord cu prezentul Acord, nu aveti dreptul sa instalati ori sa utilizati in orice modalitate Aplicatia. 

Simpla posesie, sau obtinerea doar a dreptului de proprietatea asupra suportului pe care este stocata Aplicatia, nu este in masura a va conferi dreptul de-a instala, utiliza ori exploata in orice alt mod Aplicatia. 

Licenta va fi perpetua, cu exceptia cazului in care exista o specificatie contrara in tipul de licenta achizitionat. 

APLICATIA ESTE LICENTIATA, NU VANDUTA 

Orice acceptare din partea NextUp a vreunui ordin de achizitie sau comenzi din partea dumneavoastra in legatura cu Aplicatia este facuta in mod expres, sub conditia ca dumneavoastra ati consimtit la cele stabilite in prezentul Acord si nu la cele stabilite de dumneavoastra in ordinul de achizitie. 

Toate drepturile de orice natura, care nu sunt garantate expres de prezentul Acord, sunt rezervate in intregime si in exclusivitate NextUp. 

1. Defintii 

NextUp 

NEXTUP MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social la adresa din Bucuresti, Sector 4, Bd. Unirii, Nr. 11, Bloc 2B, parter si etajul 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/15269/1991, avand C.I.F RO1597803; 

Aplicatia NextUp 

reprezinta aplicatiile informatice dezvoltate de NEXTUP MANAGEMENT SOLUTIONS SRL si aflate in proprietatea intelectuala a acesteia, dupa cum sunt acestea identificate in lista de produse NEXTUP MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, de la adresa web: www.nextup.ro. 

Documentatie 

reprezinta manualele utilizatorului (incluzand si pe acelea in forma electronica sau pe orice tip suport), ghidurile, materialele si orice alte publicatii care descriu modul de functionare si cuprind specificatiile pentru instalarea, rularea si utilizarea Aplicatiei NextUp; 

Pretul NextUp 

Reprezinta pretul de lista al Aplicatiilor practicat de NextUp. 

Versiune Monopost 

Versiunea de licenta care va confera dreptul de a instala si utiliza Aplicatia NextUp pe o singura statie de lucru; 

Versiune Retea 

Versiunea de licenta care va confera dreptul de a instala si utiliza Aplicatia NextUp pe un numar nelimitat de statii de lucru conectate la un server unic, licența se asignează pe server; 

2. ACORDAREA LICENTEI. 

Cu exceptia celor stabilite mai jos, in schimbul platii Pretului NextUp, prezentul Acord va confera un drept neexclusiv si netransferabil de-a instala si folosi Aplicatia NextUp si Documentatia in functie de versiunea de licenta aleasa (Monopost sau Retea) si in conformitate cu conditiile de functionare ale Licentei. 

Prevederile prezentului Acord sunt aplicabile si raman valabile si in cazul in care dumneavoastra optati pentru o Aplicatie NextUp Gratuita. 

Orice instalare, partiala ori totala, temporara ori definitiva sau orice folosire a Aplicatiei NextUp ori a vreunei parti din Aplicatie, fara a avea licenta corespunzatoare sau fara a agreea in prealabil termenii si conditiile prezentului Acord, pe statii de lucru ce servesc, pot servi sau sunt utilizate pentru oricare sau toate din scopurile anterior amintite, reprezinta o incalcare a drepturilor de autor. 

3. VERSIUNI UPDATE. 

NextUp are dreptul si nu obligatia sa produca, sa puna pe piata si sa furnizeze, discontinuu, potrivit propriei optiuni, versiuni actualizate ale Aplicatiei ce pot include 

noi functionalitati, corecturi de bug-uri, ori adaptari si/sau actualizari ale Aplicatiei in conformitate cu legislatia aplicabila. 

Achizitionarea doar a Licentei, ori insusirea termenilor si conditiilor prezentului Acord, in cazul Aplicatiilor NextUp Gratuite, nu va confera dreptul la aceste versiuni actualizate. Versiunile actualizate sunt disponibile fara taxare suplimentara doar in conditiile achizitionarii unui abonament de servicii NextUp. 

Pentru actualizarea licentei dumneavoastra si conditiile aplicabile unei asemenea actualizari veti putea contacta NextUp. 

4. SUPORT. 

Achizitia Licentei, ori insusirea termenilor si conditiilor prezentului Acord, in cazul Aplicatiilor NextUp Gratuite, nu va confera dreptul de a beneficia de serviciile de suport ale NextUp. 

Serviciile de suport sunt disponibile fara taxare suplimentara doar in conditiile achizitionarii unui abonament de servicii NextUp. 

5. DREPTURI SI LIMITARI GENERALE. 

NextUp isi rezerva toate drepturile patrimoniale si nepatrimoniale de autor care nu va sunt expres acordate prin prezentul acord, incluzand aici, dar fara a se limita la: drepturile de modificare, de traducere, adaptare, actualizare, drepturile referitoare la codul sursa, etc. 

OPERE DERIVATE. 

Nu aveti dreptul sa realizati sau sa permiteti realizarea oricarui tip de opera derivata de la Aplicatie. 

Va este STRICT INTERZIS sa adaugati, sa modificati, sa stergeti functionalitati si/sau interfete ale Aplicatiei. 

Va este de asemenea interzis sa solicitati ori sa permiteti unui tert sa adauge, sa schimbe, sa modifice sau sa stearga functionalitati si/sau interfete ale Aplicatiei, sau sa creeze in orice alt mod opere derivate ori sa altereze functionalitati si/sau interfete ale acesteia. 

INGINERIE INVERSA. 

Nu veti putea modifica, traduce, aplica ingineria inversa, recompila, dezasambla Aplicatia. 

COPIERE. 

Nu veti putea copia Aplicatia sau Documentatia asociata. 

TRANSFER. 

Nu veti putea vinde, gaja, inchiria, licentia sau transfera in orice alt mod vreun drept asupra Aplicatiei sau Documentatiei. 

In egala masura nu veti putea ceda in tot sau in parte in nicio modalitate prevazuta de lege, drepturile si obligatiile asumate in baza prezentului Acord. 

INSEMNARI REFERITOARE LA PROPRIETATE. 

Nu veti putea sterge, adauga, sau modifica nici un fel de insemnari referitoare la proprietate, etichete sau marci de pe/pe Aplicatie sau Documentatie. 

UTILIZAREA NUMELUI SI MARCILOR NEXTUP. 

Nu veti putea utiliza in nici un fel numele, sigla sau marcile inregistrate NextUp incluzand aici fara limitare la: materiale de publicitate sau marketing. 

6. DURATA LICENTEI. INCETAREA DREPTULUI DE UTILIZARE 

Dreptul de licenta va este acordat perpetuu in conditiile, configuratiile si functionalitatile ultimului upgrade de produs, pe intreaga durata de protectia a drepturilor de autor prevazuta de legislatia in vigoare din Romania. 

Prezenta licenta inceteaza in mod automat, de plin drept fara vreo alta formalitate ori interventia vreunei instante judecatoresti, dumneavoastra fiind de drept in intarziere, in cazul in care incalcati vreuna din limitarile sau obligatiile stabilite prin prezentul. 

Urmare incetarii, aveti obligatia de a sista orice utilizare a Aplicatiei ori a Documentatiei, si de a dezinstala Aplicatia de pe statiile dumneavoastra de lucru, confirmand NextUp, in scris, indeplinirea acestor formalitati. 

Prevederile prezentului Acord care prin natura lor isi pot extinde efectele si dupa incetare, vor continua sa ramana in vigoare si dupa aceasta data pana cand obligatiile corespunzatoarte sunt pe deplin indeplinite. 

7. GARANTII. 

MEDIA. 

NextUp garanteaza ca suportul pe care este stocata Aplicatia, daca este furnizat de NextUp, nu contine defecte de material sau de fabricatie si va ramane asa timp de 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii lui. 

In cazul in care se constata vreo incalcare a prezentei obligatii de garantie, singura raspundere a NextUp si singurul remediu acordat de acesta, consta in inlocuirea suportului defect. Noul suport astfel inlocuit va fi acoperit de aceasta garantie limitata de 30 de zile calendaristice calculata de la data livrarii noului suport. 

SOFTWARE. 

Aplicatia impreuna cu fisierele asociate si Documentatia, sunt livrate ASA CUM SUNT, fara ca NextUp sa dea vreo garantie in ceea ce priveste performanta ori oportunitatea comerciala sau orice alte garantii exprese sau implicite. Datorita diverselor medii hardware sau software in care Aplicatia ruleaza sau poate fi folosita, nu se acorda nici o garantie in ceea ce priveste conformitatea cu un scop anume. 

Buna uzanta in tehnologia informatiei statueaza ca orice aplicatie, trebuie temeinic testata inainte de-a te bizui pe ea. Utilizatorul intelege prin prezentul ca isi asuma singur, intregul risc in ceea ce priveste utilizarea Aplicatiei. 

PREZENTA GARANTIE ESTE O GARANTIE LIMITATA SI ESTE SINGURA GARANTIE OFERITA DE NEXTUP. NEXTUP NU ACORDA NICI O ALTA GARANTIE, SUB NICI O ALTA FORMA ORI CONDITIE, EXPRESA SAU IMPLICITA SI NU RECUNOASTE IN MOD EXPRES GARANTIILE IMPLICITE PRIVIND OPORTUNITATEA COMERCIALA, CONFORMITATEA CU UN SCOP ANUME, RECLAMATIILE DE INCALCARE A DREPTURILOR VREUNUI TERT. NICI UN PARTENER, DISTRIBUITOR SAU ANGAJAT NEXTUP NU ARE DREPTUL SA FACA VREO MODIFICARE, ADAUGIRE, SAU EXTENSIE PREZENTEI GARANTII. 

Obligatia de garantie a NextUp este nula in cazul in care Aplicatia este subiectul vreunei modificari din partea dvs., in perioada de garantie. 

Prezenta garantie nu se va aplica in cazul in care Aplicatia este folosita pe ori in legatura cu un mediu Hardware sau Software altul decat cel pe care Aplicatia a fost proiectat sa ruleze conform Documentatiei. 

8. RENUNTAREA LA LICENTA. RESTITUIRI. 

Aveti posibilitatea de a renunta la licenta achizitionata in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achizitiei acesteia. In aceasta situatie NextUp va va returna pretul platit pentru achizitionarea licentei. 

Dupa expirarea termenului mai sus precizat, achizitia devine definitiva si nu mai aveti niciun drept de a solicita NextUp pretul platit pentru achizitionarea licentei. 

9. LIMITAREA RASPUNDERII. 

NEXTUP SAU PARTENERII ORI DISTRIBUITORII SAI, NU VOR FI RASPUNZATORI FATA DE DVS. SAU ORICE ALTA PERSOANA, SUB NICIO FORMA, PENTRU NICIO DAUNA INDIRECTA, SPECIALA, INCIDENTA ORI CONSECUTIVA DE ORICE NATURA, INCLUZAND DAR FARA A SE LIMITA LA DAUNE IN LEGATURA CU: PIERDEREA PROFITULUI, OPRIREA PRODUCTIEI, DISFUNCTIONALITATI ALE CALCULATOARELOR, ORI TOATE SAU ORICE DAUNE SAU PIERDERI COMERCIALE, SAU PENTRU ORICE FEL DE DAUNE CE EXCED PRETUL DE LISTA AL NEXTUP PENTRU O LICENTA A APLICATIEI SI DOCUMENTATIEI, CHIAR DACA NEXTUP AR FI FOST INFORMAT DESPRE POSIBILITATEA UNEI ASTFEL DE DAUNE, ORI DE ORICE PRETENTIE DIN PARTEA VREUNUI TERT. 

CONDIȚII TEHNICE MINIME 

Pentru a folosi Aplicatia, utilizatorul se obliga sa asigure conditiile tehnice minime necesare functionarii acesteia: 

Specificatii minime SERVER: 

Specificatii minime STATII Client: 

Viteza internet: 

Sistem de operare: 

Specificatii si recomandari RETEA: 

ALTE Specificatii: 

10. DREPTURI DE AUTOR. 

Toate drepturile de proprietate intelectuala asupra ori in legatura cu Aplicatia si Documentatia apartin si raman proprietatea NextUp. 

11. PREVEDERI DIVERSE. 

Prezentul Acord reprezinta intregul acord al partilor cu privire la aceasta licenta si inlocuieste orice alt acord anterior fie el scris sau verbal, ori de alta natura dintre parti. 

Termenii si Conditiile prezentului Acord vor putea fi modificate de NextUp, notificarea dumneavoastra cu privire la o asemenea modificare considerandu-se indeplinita prin publicarea noilor Termeni si Conditi pe site-ul web: www.nextup.ro 

Faptul ca la un moment oarecare, NextUp nu insista asupra strictei respectarii a unei clauze oarecare din prezentul Acord, nu va fi interpretat ca o renuntare, nici privare a NextUp, de dreptul sau ulterior de a insista asupra respectarii acestei clauze sau a oricarei alte clauze din prezentul. 

Daca una din prevederile prezentului Acord este tinuta a fi nula ori inaplicabila, ea va fi modificata numai in masura necesara a produce efectele urmarite la inceput, restul prevederilor ramanand valabile si apte sa-si produca efecte. 

Prezentul acord va fi guvernat de legea romana. 

Orice disputa, nascuta din interpretarea sau executarea prezentului si care nu poate fi rezolvata pe cale amiabila va fi supusa spre rezolvare instantelor judecatoresti de la sediul NextUp.