/>
Vreau demo

"*" indicates required fields

* campuri obligatorii
Bifeaza doar daca esti student
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Cere oferta

"*" indicates required fields

* campuri obligatorii
Prin completarea formularului, iti dai acordul sa fii contactat de un consultant NextUp.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

"*" indicates required fields

* campuri obligatorii
Prin completarea formularului, iti dai acordul sa fii contactat de un consultant NextUp.

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields

Max. file size: 1 GB.
Max. file size: 1 GB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

"*" indicates required fields

Max. file size: 1 GB.
Max. file size: 1 GB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Cere oferta

"*" indicates required fields

* campuri obligatorii
Prin completarea formularului, iti dai acordul sa fii contactat de un consultant NextUp.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Salariul minim pe economie și implicațiile lui

NextUp » Articole despre sisteme si software pentru antreprenori » Salariul minim pe economie și implicațiile lui

În Monitorul Oficial nr. 877 din 28.09.2023 s-a publicat Hotărârea Guvernului României nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu intrare în vigoare de la data publicării.

Hotărârea conține 3 (trei) articole scurte și simple, care stabilesc următoarele:

Art. III. –

(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la sfârșitul anului 2022, pentru sectorul agricol și în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.

(2) În perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, pentru sectorul agricol și în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) de către societăți constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și atrage anularea acordării facilităților fiscale

Prima concluzie după publicarea HG 900/2023: de la 01 octombrie 2023 avem 3 (trei) salarii minime pe economie, astfel:

Știm cu toții că sunt discuții legate și de modificarea salariului minim pentru construcții, exista chiar un proiect de modificare a acestuia pe site-ul Ministerului Muncii, dar în același timp, modificarea acestui salariu minim va veni corelată cu modificarea fiscală legată de scoaterea facilității privind contribuția la sănătate. În ultimele zile au fost niște discuții în spațiul public pe tema valorii salariului minim net rezultat din calcule, după scoaterea facilității și atunci vom mai aștepta puțin să vedem care va fi concluzia finală.  Probabil că salariul minim pentru cele două sectoare, agricol și construcții, va fi modificat în perioada imediat următoare, la pachet cu modificările fiscale din zona facilităților acordare acestor două sectoare.

O altă întrebare care se pune este legată de scutirea pentru cei 200 lei, introdusă prin OUG 168/2022: rămâne scutirea în vigoare până la finalul anului? 

Întrucât în Hotărârea Guvernului României nr.900/2023 nu se specifică nimic legat de abrogarea art. XXXVII din OUG 168/2022, mergem la acest articol și vedem ce specifică el:

Art. XXXVII. –

(1) Prin derogare de la prevederile art. 78, art. 139 alin. (1)art. 140, art. 157 alin. (1) și ale art. 2204 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărârea Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;

b) venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor, astfel cum este definit la art. 76 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv.

Având în vedere cele de mai sus, înțelegem ca scutirea de 200 lei se aplică în continuare până la finalul anului, dacă nu apar alte modificări legislative. Altfel spus,  din cei 3300 lei, scutind 200, contribuțiile salariale se vor calcula la 3100 lei.

Trebuie însă să știți că în Proiectul ordonanței de urgență privind modificarea salariului minim în domeniul construcțiilor, existent pe site-ul Ministerului Muncii  (https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Transparenta_decizionala/20230927_oug-salariu-minim-brut-pe-tara.pdf), este un aliniat care prevede așa:

Art.IV – Articolul XXXVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative se abrogă începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului.

Deci, sa ne așteptăm totuși să fie scoasă scutirea. Vom vedea ce ne aduce viitorul.

O altă zonă unde va avea impact modificarea salariului minim pe economie, este  cea a deducerilor personale de bază. Ne reamintim că de la 01.01.2023 au fost modificate deducerile personale de bază astfel încât, prin formula aleasa atunci de Guvern, acestea să crească în funcție de modificarea salariului minim pe economie. Mai jos, un mic extras din Ordonanța 16/2022, sa ne reamintim cum suna modificarea legată de deduceri:

(3) Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărârea Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului. În situația în care, în cursul aceleiași luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară.

Si ne reamintim că în tabelul care urma, formulele luau în calcul venitul brut pornind de la ,,salariul minim”, iar procentul se aplica la acesta.

Asta înseamnă că de la 01.10.2023 primul prag al deducerii de bază pentru cineva care va avea venitul brut egal cu salariul minim pe economie, va fi de 20% din 3300 lei, adică 660 lei, în loc de 600 lei cât este acum până la 30.09.2023.

Deducerea se acordă începând cu 01.10.2023 pentru veniturile lunare brute de pana la 5300 lei (salariul minim +2000 lei).

Nu uităm și de cei care nu au salariul brut măcar cât valoarea celui minim pe economie și pentru care angajatorul este obligat să plătească o diferență de contribuții la asigurări sociale și la sănătate. Aceste diferențe se vor calcula acum nu la 2800 lei ci la 3100 lei.

La final vă lăsăm un calcul din care rezultă valoarea neta a noului salariu minim pe economie:

ExplicațiaSalariul minim până la 30.09.2023Salariul minim după 01.10.2023Creștere în valoare netă
Venitul brut30003300300
Scutire2002000
Bază impozitare28003100300
CAS70077575
CASS28031030
Deducere de bază60066060
Impozit12213614
Salariul net18982079181
CAM63707
Cost angajator30633370307

Legendă:

Data articol: 29 septembrie 2023

Vreau demo

Vreau demo gratuit

"*" indicates required fields

* campuri obligatorii
Bifeaza doar daca esti student
This field is for validation purposes and should be left unchanged.